091-53-77-11 055-53-77-11
093-53-77-11 096-53-77-11
 • Русский
 • Հայերեն

Pazzini գեղեցկության սրահի կողմից 50% զեղչ վարսահարդարման ծառայությունների համար 2500դրամ 5000դրամի փոխարեն

Զեղչ

NAN%

Հին
Նոր
Դր.
Վաճառվել է՝ 3 կտրոն
Մնացել է՝ 0 օր
Ակցիան ավարտված է
Ակցիան ավարտվել է

Pazzini գեղեցկության սրահի կողմից 50% զեղչ վարսահարդարման ծառայությունների համար

2500դրամ 5000դրամի փոխարեն

 • Կտրվածք 2500 դրամ 5000-ի փոխարեն
 • Սանրվածք 7000դրամ 10000-ի փոխարեն
 • Ներկում սկսած 1500 դրամից 2500-ի փոխարեն / գինը չի ներառում ներկանյութերը/
 • Երանգավորումներ սկսած 7000 դրամից  10000-ի փոխարեն մինչև 17500դրամ 25000-ի փոխարեն
 • Դիմահարդարում սկսած 7000 դրամից 10000-ի փոխարեն
 • Մազերի հարթեցում և բուժում սկսած 35000 դրամից 50000-ի փոխարեն

Գրանցվելու  համար նախապես զանգահարել ՝  հեռ. 10-524114 ,10-320069

Հասցե՝ ք. Երևան , Վարդանանց փող., 7 շենք,

Մեկ կտրոնը նախատեսված է մեկ այցելության համար
• Կտրոնը կարող եք օգտագործել անմիջապես գնելուց հետո:
• Մեկ անձը կարող է գնել անսահմանափակ քանակությամբ կտրոններ ինչպես իր համար այնպես էլ նվեր:
• Պարտադիր ներկայացրեք կտրոնը կամ sms-ը կտրոնի կոդով:

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ

093-53-77-11 ,096-53-77-11, 055-53-77-11 091-53-77-11

 

 Pazzini գեղեցկության սրահի կողմից 50% զեղչ վարսահարդարման ծառայությունների համար 2500դրամ 5000դրամի փոխարեն

Pazzini գեղեցկության սրահի կողմից 50% զեղչ վարսահարդարման ծառայությունների համար

2500դրամ 5000դրամի փոխարեն

 • Կտրվածք 2500 դրամ 5000-ի փոխարեն
 • Սանրվածք 7000դրամ 10000-ի փոխարեն
 • Ներկում սկսած 1500 դրամից 2500-ի փոխարեն / գինը չի ներառում ներկանյութերը/
 • Երանգավորումներ սկսած 7000 դրամից  10000-ի փոխարեն մինչև 17500դրամ 25000-ի փոխարեն
 • Դիմահարդարում սկսած 7000 դրամից 10000-ի փոխարեն
 • Մազերի հարթեցում և բուժում սկսած 35000 դրամից 50000-ի փոխարեն

Գրանցվելու  համար նախապես զանգահարել ՝  հեռ. 10-524114 ,10-320069

Հասցե՝ ք. Երևան , Վարդանանց փող., 7 շենք,

Մեկ կտրոնը նախատեսված է մեկ այցելության համար
• Կտրոնը կարող եք օգտագործել անմիջապես գնելուց հետո:
• Մեկ անձը կարող է գնել անսահմանափակ քանակությամբ կտրոններ ինչպես իր համար այնպես էլ նվեր:
• Պարտադիր ներկայացրեք կտրոնը կամ sms-ը կտրոնի կոդով:

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ

093-53-77-11 ,096-53-77-11, 055-53-77-11 091-53-77-11

 

 

Մեկնաբանություններ չկան

Թողնել մեկնաբանություն