091-53-77-11 055-53-77-11
093-53-77-11 096-53-77-11
  • Русский
  • Հայերեն

Luxury Image Studio մինչև 50% զեղչ մազերի Տաք մկրատ, դեմքի և մարմնի խնամքի համար՝2000դրամ 4000-ի փոխարեն

Զեղչ

NAN%

Հին
Նոր
Դր.
Վաճառվել է՝ 3 կտրոն
Մնացել է՝ 0 օր
Ակցիան ավարտված է
Ակցիան ավարտվել է

Արժեք՝

  • Տաք մկրատ +ֆեն 3000դրամ   7000-ի փոխարեն
  • Դեմքի մերսում + 2 դիմակ 2000 դրամ   4000-ի փոխարեն
  • Ոսկի դեպիլացիա *թևատակ 1500 դրամ 25000-ի փոխարեն  

                                             *որովայն 2000 դրամ 3500-ի փոխարեն

                                             *բիկինի 5000 դրամ 8000-ի փոխարեն 

                                             *թևեր 2500 դրամ 3500-ի փոխարեն 

                                             *ոտքեր 4000 դրամ 6000-ի փոխարեն

Գրանցվելու  համար նախապես զանգահարել ՝  հեռ. 098/96 970707. https://web.facebook.com/luxurycarsarmenia/?fref=ts

Հասցե՝ ք. Երևան ,Իսկովի 8

Մեկ կտրոնը նախատեսված է մեկ այցելության համար
• Կտրոնը կարող եք օգտագործել անմիջապես գնելուց հետո:
• Մեկ անձը կարող է գնել անսահմանափակ քանակությամբ կտրոններ ինչպես իր համար այնպես էլ նվեր:
• Պարտադիր ներկայացրեք կտրոնը կամ sms-ը կտրոնի կոդով:

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ

093-53-77-11 ,096-53-77-11, 055-53-77-11 091-53-77-11Luxury Image Studio մինչև 50% զեղչ մազերի Տաք մկրատ, դեմքի և մարմնի խնամքի համար՝2000դրամ 4000-ի փոխարեն

Արժեք՝

  • Տաք մկրատ +ֆեն 3000դրամ   7000-ի փոխարեն
  • Դեմքի մերսում + 2 դիմակ 2000 դրամ   4000-ի փոխարեն
  • Ոսկի դեպիլացիա *թևատակ 1500 դրամ 25000-ի փոխարեն  

                                             *որովայն 2000 դրամ 3500-ի փոխարեն

                                             *բիկինի 5000 դրամ 8000-ի փոխարեն 

                                             *թևեր 2500 դրամ 3500-ի փոխարեն 

                                             *ոտքեր 4000 դրամ 6000-ի փոխարեն

Գրանցվելու  համար նախապես զանգահարել ՝  հեռ. 098/96 970707. https://web.facebook.com/luxurycarsarmenia/?fref=ts

Հասցե՝ ք. Երևան ,Իսկովի 8

Մեկ կտրոնը նախատեսված է մեկ այցելության համար
• Կտրոնը կարող եք օգտագործել անմիջապես գնելուց հետո:
• Մեկ անձը կարող է գնել անսահմանափակ քանակությամբ կտրոններ ինչպես իր համար այնպես էլ նվեր:
• Պարտադիր ներկայացրեք կտրոնը կամ sms-ը կտրոնի կոդով:

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ

093-53-77-11 ,096-53-77-11, 055-53-77-11 091-53-77-11

Մեկնաբանություններ չկան

Թողնել մեկնաբանություն