091-53-77-11 055-53-77-11
093-53-77-11 096-53-77-11
 • Русский
 • Հայերեն

Անցկացրեք Ձեր հանգիստը Ծաղկաձորի «Kechi resort» հանգստյան տանը 43% զեղչով 8.000 դրամ 14.000-ի փոխարեն

Զեղչ

NAN%

Հին
Նոր
Դր.
Վաճառվել է՝ 27 կտրոն
Մնացել է՝ 0 օր
Ակցիան ավարտված է
Ակցիան ավարտվել է

Կտրոնը հնարավորություն է տալիս անցկացնել Ձեր հանգիստը «Kechi resort»

հանգստյան տանը`  43%զեղչով:

1 օրվա համար վճարեք` 8.000 դրամ 14 000-ի փոխարեն:

Մինչև 3 տարեկան երեխաների համար ծառայությունն անվճար է, իսկ 3-10 տարեկան երեխաների դեպքում 43% զեղչ:

Ծառայության մեջ ներառված է՝

 • 3-անգամյա սնունդ
 • թենիս
 • ավտոկայանատեղի
 • անվճար(WI-FI)
 •  մանկական սենյակ
  • Մեկ կտրոնը նախատեսված է 1 հյուրանոցային համարի համար, անկախ անձի քանակից:
  • Եթե ցանկանում եք հյուրանոցում անցկացնել մի քանի օր, անհրաժեշտ է գնել մի քանի կտրոն (1 օր-1 համար — 1 կտրոն)
  • Մեկ անձը կարող է գնել անսահմանափակ քանակությամբ կտրոններ իր համար կամ որպես նվեր:
  • Պարտադիր զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 055-110-999:
  • Պարտադիր պետք է ներկայացնել տպագիր կտրոնը կամ կտրոնի կոդը:

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ

096-53-77-11 093-53-77-11

055-53-77-11 091-53-77-11Անցկացրեք Ձեր հանգիստը Ծաղկաձորի «Kechi resort» հանգստյան տանը 43% զեղչով 8.000 դրամ 14.000-ի փոխարեն

Կտրոնը հնարավորություն է տալիս անցկացնել Ձեր հանգիստը «Kechi resort»

հանգստյան տանը`  43%զեղչով:

1 օրվա համար վճարեք` 8.000 դրամ 14 000-ի փոխարեն:

Մինչև 3 տարեկան երեխաների համար ծառայությունն անվճար է, իսկ 3-10 տարեկան երեխաների դեպքում 43% զեղչ:

Ծառայության մեջ ներառված է՝

 • 3-անգամյա սնունդ
 • թենիս
 • ավտոկայանատեղի
 • անվճար(WI-FI)
 •  մանկական սենյակ
  • Մեկ կտրոնը նախատեսված է 1 հյուրանոցային համարի համար, անկախ անձի քանակից:
  • Եթե ցանկանում եք հյուրանոցում անցկացնել մի քանի օր, անհրաժեշտ է գնել մի քանի կտրոն (1 օր-1 համար — 1 կտրոն)
  • Մեկ անձը կարող է գնել անսահմանափակ քանակությամբ կտրոններ իր համար կամ որպես նվեր:
  • Պարտադիր զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 055-110-999:
  • Պարտադիր պետք է ներկայացնել տպագիր կտրոնը կամ կտրոնի կոդը:

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ

096-53-77-11 093-53-77-11

055-53-77-11 091-53-77-11

Մեկնաբանություններ չկան

Թողնել մեկնաբանություն