091-53-77-11 055-53-77-11
093-53-77-11 096-53-77-11
  • Русский
  • Հայերեն

Չքնաղ ձմեռային հանգիստ Ծաղկաձորի SPLENDOR քոթեջներում սկսած 23.000 դրամից 25000-ի փոխարեն Ռուբինյանց թրավելի կողմից

Զեղչ

NAN%

Հին
Նոր
Դր.
Վաճառվել է՝ 2 կտրոն
Մնացել է՝ 0 օր
Ակցիան ավարտված է
Ակցիան ավարտվել է

Չքնաղ ձմեռային հանգիստ Ծաղկաձորի Splendor քոթեջներում սկսած 25.000 դրամից

 

Քոթեջ1

4 Անձ

Լյուքս

Քոթեջ2

5 Անձ

Կ/Լյուքս

Քոթեջ3

4 Անձ

Կ/Լյուքս

Քոթեջ4

2 Անձ

Լյուքս

Քոթեջ5

2 Անձ

Լյուքս

Քոթեջ6

5 Անձ

Կ/Լյուքս

Քոթեջ7

2 Անձ

Լյուքս

Քոթեջ8

2 Անձ

Կ/Լյուքս

Քոթեջ9

4 Անձ

Կ/Լյուքս

45000 փոխ 41.850 դր

 

40000 փոխ 37.200 դր 40000 փոխ 37.200 դր 30000 փոխ 27.900 դր 30000 փոխ 27.900 դր 40000 փոխ 37.200 դր 30000 փոխ 27.900 դր 25000 փոխ 23.250 դր 40000 փոխ 37.200 դր

 

Մեկ կտրոնը գործում է 1 օր 1 հյուրանոցային համարի համար, եթե ցանկանում եք այցելել մեկից ավել օրով, անհրաժեշտ է գնել օրերի քանակին համապատասխան կտրոնների քանակ` 1 կտրոն — 1 օր — 1 սենյակ:

• Դուք կարող եք գնել անսահմանափակ թվով կտրոններ նշված ակցիայով, և օգտագործել յուրաքանչյուրը մեկ անգամ:

• Պարտադիր է նախապես ամրագրել համարները հետևյալ հեռ.010-20.98.88,  055-64.64.51, 055 55 84 85

• Պարտադիր ներկայացրեք տպագիր կտրոնը կամ sms-ը կտրոնի կոդով

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ 096-53-77-11 093-53-77-11 055-53-77-11 091-53-77-11

 Չքնաղ ձմեռային հանգիստ Ծաղկաձորի SPLENDOR քոթեջներում սկսած 23.000 դրամից 25000-ի փոխարեն Ռուբինյանց թրավելի կողմից

Չքնաղ ձմեռային հանգիստ Ծաղկաձորի Splendor քոթեջներում սկսած 25.000 դրամից

 

Քոթեջ1

4 Անձ

Լյուքս

Քոթեջ2

5 Անձ

Կ/Լյուքս

Քոթեջ3

4 Անձ

Կ/Լյուքս

Քոթեջ4

2 Անձ

Լյուքս

Քոթեջ5

2 Անձ

Լյուքս

Քոթեջ6

5 Անձ

Կ/Լյուքս

Քոթեջ7

2 Անձ

Լյուքս

Քոթեջ8

2 Անձ

Կ/Լյուքս

Քոթեջ9

4 Անձ

Կ/Լյուքս

45000 փոխ 41.850 դր

 

40000 փոխ 37.200 դր 40000 փոխ 37.200 դր 30000 փոխ 27.900 դր 30000 փոխ 27.900 դր 40000 փոխ 37.200 դր 30000 փոխ 27.900 դր 25000 փոխ 23.250 դր 40000 փոխ 37.200 դր

 

Մեկ կտրոնը գործում է 1 օր 1 հյուրանոցային համարի համար, եթե ցանկանում եք այցելել մեկից ավել օրով, անհրաժեշտ է գնել օրերի քանակին համապատասխան կտրոնների քանակ` 1 կտրոն — 1 օր — 1 սենյակ:

• Դուք կարող եք գնել անսահմանափակ թվով կտրոններ նշված ակցիայով, և օգտագործել յուրաքանչյուրը մեկ անգամ:

• Պարտադիր է նախապես ամրագրել համարները հետևյալ հեռ.010-20.98.88,  055-64.64.51, 055 55 84 85

• Պարտադիր ներկայացրեք տպագիր կտրոնը կամ sms-ը կտրոնի կոդով

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ 096-53-77-11 093-53-77-11 055-53-77-11 091-53-77-11

 

Մեկնաբանություններ չկան

Թողնել մեկնաբանություն