091-53-77-11 055-53-77-11
093-53-77-11 096-53-77-11
  • Русский
  • Հայերեն

ՇՏԱՊԵՔ ՕԳՏՎԵԼ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ԳՆԵՐԻՑ !!! << ԷՏՏԱ >> ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՄ է ՄԻՆՉև 50 % ԶԵՂՉ ՍԿՍԱԾ 1000 ԴՐԱՄԻՑ

Զեղչ

NAN%

Հին
Նոր
Դր.
Վաճառվել է՝ 13 կտրոն
Մնացել է՝ 0 օր
Ակցիան ավարտված է
Ակցիան ավարտվել է

ՇՏԱՊԵՔ   ՕԳՏՎԵԼ  ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ  ԳՆԵՐԻՑ   !!! << ԷՏՏԱ >> ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ  ԳՈՐԾՈՒՄ է ՄԻՆՉև  50 % ԶԵՂՉ 

ԿՏՐԵԼ — 1.000 դրամ 1500-ի փոխարեն
ՖԵՆԵԼ —1.000 -դրամ 2500-ի փոխարեն
ՆԵՐԿԵԼ — -1.000 դրամ 1.500-ի փոխարեն
ՀՈՆՔԵՐ — 1.000-դրամ 2000-ի փոխարեն
ՉԻՍՏԿԱ — 1500դրամ 2000-ի փոխարեն
ՇԵԼԼԱՔ — 4.000դրամ 6000-ի փոխարեն
ԼԻՑՔ /ակրիլ/  — 7.000 դրամ 9000-ի փոխարեն
ԼԻՑՔ /գել/ — 8.000 դրամ 10000-ի փոխարեն

ՀԱՐՍԱՆԵԿԱՆ, ԵՐԵԿՈՅԱՆ ՍԱՆՐՎԱԾՔՆԵՐ —  7.000 դրամ -15.000դրամ  — 15.000  — 25.000-ի փոխարեն-ի փոխարեն
ՇՈՒՐԹԵՐԻ ԾԱՎԱԼԻ ՄԵԾԱՑՈՒՄ  մինչև—40 % ԶԵՂՉ—75.000դրամ 120.000-ի փոխարեն

ք. Երևան, Խանջյան 35

• Մեկ կտրոնը նախատեսված է մեկ անձի մեկ անգամ հաճախելու համար

• Դուք կարող եք գնել ցանկացած քանակությամբ կտրոն և ձեզ համար և որպես նվեր

• Մանրամասների համար զանգահարել հեռ.՝ 094,  041 -161-171; 096 161-141

• Պարտադիր ներկայացրեք տպված կտրոնը կամ sms-ը կտրոնի կոդով

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ 096-53-77-11 093-53-77-11 055-53-77-11 091-53-77-11ՇՏԱՊԵՔ ՕԳՏՎԵԼ ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ ԳՆԵՐԻՑ !!! << ԷՏՏԱ >> ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՄ է ՄԻՆՉև 50 % ԶԵՂՉ ՍԿՍԱԾ 1000 ԴՐԱՄԻՑ

ՇՏԱՊԵՔ   ՕԳՏՎԵԼ  ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ  ԳՆԵՐԻՑ   !!! << ԷՏՏԱ >> ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՆԱՄՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ  ԳՈՐԾՈՒՄ է ՄԻՆՉև  50 % ԶԵՂՉ 

ԿՏՐԵԼ — 1.000 դրամ 1500-ի փոխարեն
ՖԵՆԵԼ —1.000 -դրամ 2500-ի փոխարեն
ՆԵՐԿԵԼ — -1.000 դրամ 1.500-ի փոխարեն
ՀՈՆՔԵՐ — 1.000-դրամ 2000-ի փոխարեն
ՉԻՍՏԿԱ — 1500դրամ 2000-ի փոխարեն
ՇԵԼԼԱՔ — 4.000դրամ 6000-ի փոխարեն
ԼԻՑՔ /ակրիլ/  — 7.000 դրամ 9000-ի փոխարեն
ԼԻՑՔ /գել/ — 8.000 դրամ 10000-ի փոխարեն

ՀԱՐՍԱՆԵԿԱՆ, ԵՐԵԿՈՅԱՆ ՍԱՆՐՎԱԾՔՆԵՐ —  7.000 դրամ -15.000դրամ  — 15.000  — 25.000-ի փոխարեն-ի փոխարեն
ՇՈՒՐԹԵՐԻ ԾԱՎԱԼԻ ՄԵԾԱՑՈՒՄ  մինչև—40 % ԶԵՂՉ—75.000դրամ 120.000-ի փոխարեն

ք. Երևան, Խանջյան 35

• Մեկ կտրոնը նախատեսված է մեկ անձի մեկ անգամ հաճախելու համար

• Դուք կարող եք գնել ցանկացած քանակությամբ կտրոն և ձեզ համար և որպես նվեր

• Մանրամասների համար զանգահարել հեռ.՝ 094,  041 -161-171; 096 161-141

• Պարտադիր ներկայացրեք տպված կտրոնը կամ sms-ը կտրոնի կոդով

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ 096-53-77-11 093-53-77-11 055-53-77-11 091-53-77-11

Մեկնաբանություններ չկան

Թողնել մեկնաբանություն