091-53-77-11 055-53-77-11
093-53-77-11 096-53-77-11
  • Русский
  • Հայերեն

Յուրօրինակ նվեր ձեր բալիկին.. Անհատական հեքիաթներ,ուր գլխավոր հերոսը ձեր բալիկն է.. սկսված 3.600 դրամից

Զեղչ

NAN%

Հին
Նոր
Դր.
Վաճառվել է՝ 3 կտրոն
Մնացել է՝ 0 օր
Ակցիան ավարտված է
Ակցիան ավարտվել է

Կտրոնը 20% զեղչի հնարավորություն է տալիս անհատական հեքիաթի գրքերի պատրաստման համար, որտեղ գլխավոր հերոսը Ձեր բալիկն է

Գրքերի արժեքը A5 ֆորմատի

* 12 էջ 6.800 դրամ 8.500-ի փոխարեն

* 16 էջ 8.800 դրամ 11.000-ի փոխարեն

* 20 էջ 12.000 դրամ 15.000-ի փոխարեն

* 24 էջ 14.800 դրամ 18.500-ի փոխարեն

* 28 էջ 16.800 դրամ 21.000-ի փոխարեն

* 32 էջ 20.000 դրամ 25.000-ի փոխարեն

Գրքերի արժեքը A4 ֆորմատի

* 12 էջ 9.600 դրամ 12.000-ի փոխարեն

* 16 էջ 12.000 դրամ 15.000-ի փոխարեն

* 20 էջ 14.400 դրամ 18.000-ի փոխարեն

* 24 էջ 18.400 դրամ 23.000-ի փոխարեն

* 28 էջ 20.800 դրամ 26.000-ի փոխարեն

* 32 էջ 24.000 դրամ 30.000-ի փոխարեն

Զսպանակով հեքիաթի գրքեր պատրաստման համար

* A5 ֆորմատ / 12 էջ 3.600 դրամ 4.500-ի փոխարեն

* A4 ֆորմատի / 12 էջ 4.800 դրամ 6.000-ի փոխարեն


* Մեկ կտրոնը նախատեսված է մեկ գրքի զեղչի համար

* Դուք կարող եք գնել և օգտագործել ցանկացած քանակությամբ կտրոն

* Դուք կարող եք գնել ցանկացած քանակի կտրոն որպես նվեր

* Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարեք հեռ. (095) 666 429

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ 096-53-77-11 093-53-77-11 055-53-77-11 091-53-77-11Յուրօրինակ նվեր ձեր բալիկին.. Անհատական հեքիաթներ,ուր գլխավոր հերոսը ձեր բալիկն է.. սկսված 3.600 դրամից

Կտրոնը 20% զեղչի հնարավորություն է տալիս անհատական հեքիաթի գրքերի պատրաստման համար, որտեղ գլխավոր հերոսը Ձեր բալիկն է

Գրքերի արժեքը A5 ֆորմատի

* 12 էջ 6.800 դրամ 8.500-ի փոխարեն

* 16 էջ 8.800 դրամ 11.000-ի փոխարեն

* 20 էջ 12.000 դրամ 15.000-ի փոխարեն

* 24 էջ 14.800 դրամ 18.500-ի փոխարեն

* 28 էջ 16.800 դրամ 21.000-ի փոխարեն

* 32 էջ 20.000 դրամ 25.000-ի փոխարեն

Գրքերի արժեքը A4 ֆորմատի

* 12 էջ 9.600 դրամ 12.000-ի փոխարեն

* 16 էջ 12.000 դրամ 15.000-ի փոխարեն

* 20 էջ 14.400 դրամ 18.000-ի փոխարեն

* 24 էջ 18.400 դրամ 23.000-ի փոխարեն

* 28 էջ 20.800 դրամ 26.000-ի փոխարեն

* 32 էջ 24.000 դրամ 30.000-ի փոխարեն

Զսպանակով հեքիաթի գրքեր պատրաստման համար

* A5 ֆորմատ / 12 էջ 3.600 դրամ 4.500-ի փոխարեն

* A4 ֆորմատի / 12 էջ 4.800 դրամ 6.000-ի փոխարեն


* Մեկ կտրոնը նախատեսված է մեկ գրքի զեղչի համար

* Դուք կարող եք գնել և օգտագործել ցանկացած քանակությամբ կտրոն

* Դուք կարող եք գնել ցանկացած քանակի կտրոն որպես նվեր

* Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարեք հեռ. (095) 666 429

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ 096-53-77-11 093-53-77-11 055-53-77-11 091-53-77-11

Մեկնաբանություններ չկան

Թողնել մեկնաբանություն