091-53-77-11 055-53-77-11
093-53-77-11 096-53-77-11
  • Русский
  • Հայերեն

Ընտանեկան «T&H» ֆիտնես կենտրոնի 6 ամսվա բաժանորդագրություն 75% զեղչով` 59 000 դրամ 235 000-ի փոխարեն` անսահմանափակ պարապմունքի համար

Զեղչ

NAN%

Հին
Նոր
Դր.
Վաճառվել է՝ 1 կտրոն
Մնացել է՝ 0 օր
Ակցիան ավարտված է
Ակցիան ավարտվել է

     Ընտանեկան «T&H» ֆիտնես կենտրոնի 6 ամսվա բաժանորդագրություն 75% զեղչով` 59 000 դրամ 235 000-ի փոխարեն՝ անսահմանափակ պարապմունքի համար:

Աննախադեպ առաջարկ

   Ձեռք բերեք «T&H» ֆիտնես կենտրոնի կտրոն  և ստացեք հնարավորություն ձեռք բերելու ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ  պարապմունքի իրավունք   75% զեղչով.

  • 99 000 դրամ 395 000 դրամի փոխարեն — 1 տարվա համար
  • 59 000 դրամ 235 000 դրամի փոխարեն — 6 ամսվա համար 

Շտապեք գրանցվել ամանորյա աննախադեպ ակցիային՝ Աջափնյակ թաղ.,Մարգարյան 20,  հեռ. 094 47 47 02 
* Դուք կարող եք գնել անսահմանափակ քանակությամբ կտրոններ ինչպես Ձեզ համար, այնպես էլ որպես նվեր
* Կտրոնը ներկայացնել տպված կամ SMS- ը կտրոնի կոդով

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ 096-53-77-11 093-53-77-11 055-53-77-11 091-53-77-11Ընտանեկան «T&H» ֆիտնես կենտրոնի 6 ամսվա բաժանորդագրություն 75% զեղչով` 59 000 դրամ 235 000-ի փոխարեն` անսահմանափակ պարապմունքի համար

     Ընտանեկան «T&H» ֆիտնես կենտրոնի 6 ամսվա բաժանորդագրություն 75% զեղչով` 59 000 դրամ 235 000-ի փոխարեն՝ անսահմանափակ պարապմունքի համար:

Աննախադեպ առաջարկ

   Ձեռք բերեք «T&H» ֆիտնես կենտրոնի կտրոն  և ստացեք հնարավորություն ձեռք բերելու ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ  պարապմունքի իրավունք   75% զեղչով.

  • 99 000 դրամ 395 000 դրամի փոխարեն — 1 տարվա համար
  • 59 000 դրամ 235 000 դրամի փոխարեն — 6 ամսվա համար 

Շտապեք գրանցվել ամանորյա աննախադեպ ակցիային՝ Աջափնյակ թաղ.,Մարգարյան 20,  հեռ. 094 47 47 02 
* Դուք կարող եք գնել անսահմանափակ քանակությամբ կտրոններ ինչպես Ձեզ համար, այնպես էլ որպես նվեր
* Կտրոնը ներկայացնել տպված կամ SMS- ը կտրոնի կոդով

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ 096-53-77-11 093-53-77-11 055-53-77-11 091-53-77-11

Մեկնաբանություններ չկան

Թողնել մեկնաբանություն