091-53-77-11 055-53-77-11
093-53-77-11 096-53-77-11
  • Русский
  • Հայերեն

Գոյացությունների հեռացում 50% զեղչով

Զեղչ

NAN%

Հին
Նոր
Դր.
Վաճառվել է՝ 0 կտրոն
Մնացել է՝ 0 օր
Ակցիան ավարտված է
Ակցիան ավարտվել է
  • Գորտնուկների հեռացում 3000դրամ 6.000-ի փոխարեն
  • Պապիլոմաների հեռացում 3000 դրամ 5.000-ի փոխարեն
  • Խալերի հեռացում 15000 դրամ 20.000-ի փոխարեն

ԱՆՎՃԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Պլաստիկ վիրաբույժ Տիգրան Հարոյան 093 318304, 091 318304, 055 318304

 Մեկ կտրոնը նախատեսված է մեկ այցելության համար
• Կտրոնը կարող եք օգտագործել անմիջապես գնելուց հետո:
• Մեկ անձը կարող է գնել անսահմանափակ քանակությամբ կտրոններ ինչպես իր համար այնպես էլ նվեր:

  • Ներկայացրեք կտրոնը տպված կամ sms-ը կտրոնի կոդով:

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ

093-53-77-11 ,096-53-77-11, 055-53-77-11 091-53-77-11

 Գոյացությունների հեռացում 50% զեղչով
  • Գորտնուկների հեռացում 3000դրամ 6.000-ի փոխարեն
  • Պապիլոմաների հեռացում 3000 դրամ 5.000-ի փոխարեն
  • Խալերի հեռացում 15000 դրամ 20.000-ի փոխարեն

ԱՆՎՃԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Պլաստիկ վիրաբույժ Տիգրան Հարոյան 093 318304, 091 318304, 055 318304

 Մեկ կտրոնը նախատեսված է մեկ այցելության համար
• Կտրոնը կարող եք օգտագործել անմիջապես գնելուց հետո:
• Մեկ անձը կարող է գնել անսահմանափակ քանակությամբ կտրոններ ինչպես իր համար այնպես էլ նվեր:

  • Ներկայացրեք կտրոնը տպված կամ sms-ը կտրոնի կոդով:

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ

093-53-77-11 ,096-53-77-11, 055-53-77-11 091-53-77-11

 

Մեկնաբանություններ չկան

Թողնել մեկնաբանություն