091-53-77-11 055-53-77-11
093-53-77-11 096-53-77-11
  • Русский
  • Հայերեն

«ԱՆԿԱԽ ԴԱՏԱՎՈՐ» փաստաբանական գրասենյակն իր ծառայություններն է առաջարկում աննախադեպ 40% զեղչով իրավունքի տարբեր ոլորտներում, այդ թվում՝ քրեական, քաղաքացիական, վարչական, սնանկության և այլ ցանկացած ոլորտներում:

Զեղչ

NAN%

Հին
Նոր
Դր.
Վաճառվել է՝ 0 կտրոն
Մնացել է՝ 0 օր
Ակցիան ավարտված է
Ակցիան ավարտվել է

Ուշադրություն՝ բոլոր հաճախորդները կստանան նվեր քարտ 6000 դրամի սահմաններում փաստաբանական ծառայություններից օգտվելու համար՝:

Ամուսնալուծություն 50.000դրամ — 80.000դրամի փոխարեն

                                                                                                                                                                                            «ԱՆԿԱԽ ԴԱՏԱՎՈՐ» ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ՀԿ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆ ԱՌԱՋԱԿՈՒՄ Է ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԱՐԲԵՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՔՐԵԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՍՆԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՐԾԵՐ:

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԿՕԳՆԵՆ  ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՁԵԶ ԵՎ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԽՆԴԻՐ: ԵՂԵՔ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՎ ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ  ԱՅԴ ՀԱՐՑՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ  ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՏՈՒՑՎՈՒՄ ԵՆ ԳՐԱՎՈՐ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ:

ՔԱՂԱՔ ԵՐԵՎԱՆ, ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ 39

 

Դուք կարող եք գնել ցանկացած քանակությամբ կտրոն և ձեզ համար և որպես նվեր:

• Զանգահարեք կամ մոտեցեք գրասենյակ  հեռ.՝ 010 53 80 86, 096 25 11 01:

• Պարտադիր ներկայացրեք տպված կտրոնը կամ sms-ը կտրոնի կոդը:

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ ,

ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ

096-53-77-11 093-53-77-11 055-53-77-11 091-53-77-11«ԱՆԿԱԽ ԴԱՏԱՎՈՐ» փաստաբանական գրասենյակն իր ծառայություններն է առաջարկում աննախադեպ 40% զեղչով իրավունքի տարբեր ոլորտներում, այդ թվում՝ քրեական, քաղաքացիական, վարչական, սնանկության և այլ ցանկացած ոլորտներում:

Ուշադրություն՝ բոլոր հաճախորդները կստանան նվեր քարտ 6000 դրամի սահմաններում փաստաբանական ծառայություններից օգտվելու համար՝:

Ամուսնալուծություն 50.000դրամ — 80.000դրամի փոխարեն

                                                                                                                                                                                            «ԱՆԿԱԽ ԴԱՏԱՎՈՐ» ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ՀԿ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆ ԱՌԱՋԱԿՈՒՄ Է ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԱՐԲԵՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՔՐԵԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՍՆԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՅԼ ԳՈՐԾԵՐ:

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԿՕԳՆԵՆ  ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՁԵԶ ԵՎ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԽՆԴԻՐ: ԵՂԵՔ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՎ ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ  ԱՅԴ ՀԱՐՑՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ  ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՏՈՒՑՎՈՒՄ ԵՆ ԳՐԱՎՈՐ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ:

ՔԱՂԱՔ ԵՐԵՎԱՆ, ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ 39

 

Դուք կարող եք գնել ցանկացած քանակությամբ կտրոն և ձեզ համար և որպես նվեր:

• Զանգահարեք կամ մոտեցեք գրասենյակ  հեռ.՝ 010 53 80 86, 096 25 11 01:

• Պարտադիր ներկայացրեք տպված կտրոնը կամ sms-ը կտրոնի կոդը:

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ ,

ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ

096-53-77-11 093-53-77-11 055-53-77-11 091-53-77-11

Մեկնաբանություններ չկան

Թողնել մեկնաբանություն