091-53-77-11 055-53-77-11
093-53-77-11 096-53-77-11
 • Русский
 • Հայերեն

Հետաքրքիր առաջարկ La Gracia գեղեցկության սրահի կողմից…Կոսմետոլոգիական ծառայություններ 50% զեղչով 3000 դրամ 6000-ի փոխարեն

Զեղչ

NAN%

Հին
Նոր
Դր.
Վաճառվել է՝ 1 կտրոն
Մնացել է՝ 0 օր
Ակցիան ավարտված է
Ակցիան ավարտվել է

 

Կոսմետոլոգիական ծառայություններ 50% զեղչով 3000 դրամ 6000-ի փոխարեն

 

 • Շոկոլադոթերապիա — սկրաբ+պիլինգ+դիմակ+մերսում — 3000 դրամ 6000-ի փոխարեն
 • Դեմքի մաշկի պիլինգ ծովային աղով+դիմակ  —  4000 դրամ 8000-ի փոխարեն
 • Դասական մաքրում + ուլտրաձայնային մաքրում + դիմակ + մերսում — 6000 դրամ 15000-ի փոխարեն
 • Հակացելյուլիտային 3 մերսում — 12000 դրամ 24000-ի փոխարեն
 • Դեմքի պարաֆինաթերապիա — 3000 դրամ 6000-ի փոխարեն

* Մեկ կտրոնը զեղչի հնարավորություն է տալիս մեկ այցի համար
* Դուք կարող եք գնել ցանկացած քանակությամբ կտրոններ և ձեզ համար և որպես նվեր
* Պարտադիր ներկայացրեք տպագիր կտրոնը կամ sms-ը կտրոնի կոդով

Զանգահարեք 093566131

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ 096-53-77-11; 093-53-77-11; 055-53-77-11; 091-53-77-11

ք. Երևան, Նալբանդյան 21

 Հետաքրքիր առաջարկ La Gracia գեղեցկության սրահի կողմից…Կոսմետոլոգիական ծառայություններ 50% զեղչով 3000 դրամ 6000-ի փոխարեն

 

Կոսմետոլոգիական ծառայություններ 50% զեղչով 3000 դրամ 6000-ի փոխարեն

 

 • Շոկոլադոթերապիա — սկրաբ+պիլինգ+դիմակ+մերսում — 3000 դրամ 6000-ի փոխարեն
 • Դեմքի մաշկի պիլինգ ծովային աղով+դիմակ  —  4000 դրամ 8000-ի փոխարեն
 • Դասական մաքրում + ուլտրաձայնային մաքրում + դիմակ + մերսում — 6000 դրամ 15000-ի փոխարեն
 • Հակացելյուլիտային 3 մերսում — 12000 դրամ 24000-ի փոխարեն
 • Դեմքի պարաֆինաթերապիա — 3000 դրամ 6000-ի փոխարեն

* Մեկ կտրոնը զեղչի հնարավորություն է տալիս մեկ այցի համար
* Դուք կարող եք գնել ցանկացած քանակությամբ կտրոններ և ձեզ համար և որպես նվեր
* Պարտադիր ներկայացրեք տպագիր կտրոնը կամ sms-ը կտրոնի կոդով

Զանգահարեք 093566131

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԴԺՎԱՐԱՆՈՒՄ ԵՔ ԳՆԵԼ ԶԵՂՉԻ ԿՏՐՈՆԸ , ԱՊԱ ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ ՄԵԶ , ՄԵՆՔ ԿՕԳՆԵՆՔ ՁԵԶ 096-53-77-11; 093-53-77-11; 055-53-77-11; 091-53-77-11

ք. Երևան, Նալբանդյան 21

 

Մեկնաբանություններ չկան

Թողնել մեկնաբանություն